Logo Szkolenia Efekt

Zapisz się na studia podyplomowe

Studia podyplomowe są alternatywą nauczania  dla studiów wyższych i szkoły doktorskiej .    Pozwalają one na zdobycie dodatkowych kwalifikacji osobom, które mają co najmniej dyplom studiów pierwszego szczebla – to znaczy, że celem odbycia  ich trzeba przedłożyć dokumenty w postaci: dyplomu ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich.

Dla kogo są studia podyplomowe?

Warto pamiętać, że każda uczelnia posiada swój zakres wymagań co do formalności. Edukacja kończy się świadectwa – nie tak jak w przypadku szkoły wyższej dyplomu. Studia podyplomowe można skończyć w wielu sferach, między innymi: medycznej, kosmetycznej i pedagogicznej. Jedną ze uczelni proponujących studia podyplomowe jest Akademia nauk stosowanych Cb w Szczecinie, w której można skończyć specjalności z zakresu na przykład innymi: edukacji  przedszkolnej/wczesnoszkolnej, resocjalizacji jak i Bhp.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Istnieje obszerna gama specjalności studiów podyplomowych dla nauczycieli, wśród których można odnaleźć takie kierunki jak: biologia/chemia dla nauczycieli, informatyka , muzyka, technika i dużo innych. Studia podyplomowe dla nauczycieli są znakomitą postacią dokształcania się, pozwalającą na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i ciągły rozwój kompetencji. Przy wyborze uczelni i specjalności trzeba zwrócić szczególną uwagę na to czy program nauczania jest zgodny  z nowymi ustawami i przepisami prawnymi|, tyczącymi się kształcenia nauczycieli – o ile pozyskana jest kompatybilność podstawy programowej z przepisami  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019r.) studia takie są cenne na rynku pracy. Zasadnicze jest ażeby specjalność studiów wybierać pod faktycznie pożądane poprzez nas kwalifikacje – dostępne są jednocześnie kierunki dokształcające w konkretnych przedmiotach szkolnych jak i takie, które są rozwinięciem studiów pedagogicznych.

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkolnych to w znacznym stopniu studia z pedagogiki. Pośród pedagogicznych {kierunków |specjalności można wymienić chociażby: przygotowanie pedagogiczne do nauczania konkretnych przedmiotów szkolnych, przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela czy psychologa, logopedię, pedagogikę korekcyjną, pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę leczniczą. Szeroka oferta  dostępnych kierunków zmusza do zastanowienia się nad ocenieniem najlepszej ścieżki rozwoju w karierze nauczyciela-pedagoga – przed zapisem należałoby zaznajomić się z kompetencjami, stosowanymi po skończeniu specjalności jak i ich zgodnością z naszymi oczekiwaniami zawodowymi.

Studia podyplomowe w Szczecinie

W wielu większych   miastach w Polsce  istnieją szkoły oferujące studia podyplomowe – także studia podyplomowe dla nauczycieli i z pedagogiki. W Szczecinie największe uczelnie mają kwalifikacje konieczne do prowadzenia studiów podyplomowych: na przykład – Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum.

Przed wyborem uczelni ważne jest określenie kierunku jaki nas interesuje – propozycje jak i program nauczania różnią się między uczelniami. Akademia Nauk Stosowanych jest doskonałym wyborem dla osób szukających studiów podyplomowych dla nauczycieli – posiada ona rozległą ofertę kierunków skierowanych naturalnie dla nauczycieli, takich jak: bibliotekoznawstwo, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i rozwój kariery, etyka dla nauczycieli i dużo innych.

Przejdź do: Rekrutacja Akademii Nauk Stosowanych