Logo Szkolenia Efekt
Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Szkolenia Efekt z siedzibą w Mierzynie, ul. ul. Welecka 38, kod pocztowy 72-006, adres e-mail: , tel. +48 505 512 521

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej managementmm.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Szkolenia Efekt z siedzibą w Mierzynie, to: adres korespondencyjny ul. ul. Welecka 38, 72-006, Mierzyn, adres e-mail:, tel. +48 505 512 521, formularz kontaktowy dostępny na stronie managementmm.com, infolinia +48 505 512 521.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Firma

Poznaj naszą firmę

Ośrodek szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Centrum Szkolenia "Efekt"  prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych i młodzieży w zakresie obsługi maszyn i urządzeń budowlanych.

Szkolenia operatorów do robót ziemnych, drogowych i budowlanych prowadzone są zgodnie  z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 lipca 2020 r. poz 1461 zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych . (Dz. U. Nr 118 z dnia 15.10.2001 r. poz. 1263).

Centrum Szkolenia "Efekt"  posiada wpis do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Urząd Miasta w Szczecinie. Wpisani jesteśmy również do rejestru instytucji szkoleniowych  (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Uzyskaliśmy także certyfikat Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursów z zakresu obsługi maszyn budowlanych i drogowych.

Priorytetem działalności naszej firmy jest prowadzenie kursów zawodowych, spełniających zarówno oczekiwania pracodawców jak i ich pracowników oraz osób kwalifikowanych na szkolenia przez Powiatowe Urzędy Pracy, a także tych wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje uzyskując uprawnienia operatora. Dla pracowników wojskowych oferujemy kursy z rekonwersji. Więcej informacji w siedzibie firmy. 

Wiedzą dzieli się u nas wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów, mamy świetne warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne oraz specjalistyczny park maszynowy do prowadzenia zajęć praktycznych.

Staramy się, aby organizowane przez nas szkolenia stanowiły platformę wymiany doświadczeń zawodowych, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie uczestników kursów do wykonywania pracy zawodowej. Niezwykle ważną sprawą w kształceniu zawodowym jest nabycie przez słuchaczy umiejętności praktycznej obsługi maszyn  i urządzeń. Zdając sobie z tego sprawę szczególny nacisk kładziemy na realizację zajęć praktycznych. Każde szkolenie  z zakresu maszyn do robót ziemnych i budowlano-drogowych kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz IMBiGS w Warszawie. Zaliczenie egzaminu kończy się przyznaniem uprawnień operatora maszyn.

Szkolenia prowadzimy na podstawie programów nauczania opracowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego). Działamy przede wszystkim w Szczecinie, a także w całym województwie zachodniopomorskim. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkoleń, także dla osób spoza naszego regionu. Mając na uwadze potrzeby klienta, jesteśmy w stanie prowadzić szkolenia, zajęcia w systemie stacjonarnym lub weekendowym.

ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ
Zofia Taczalska

SZKOLENIA W SZCZECINIE W ŚWIDWINIE I W BARLINKU !!!