Szkolenia podlegające IMBiGS w Warszawie

Operator koparkoładowarki, operator koparki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator wielozadaniowego nośnika osprzętu, operator walca drogowego kl.II,operator równiarek, operator rozściełaczy,operator remonterów, operator spycharek, operator pogłębiarek, operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew, MONTER RUSZTOWAŃ !!!, operator przecinarek do nawierzchni dróg.

Uprawnienia UDT, elektryczne, gazowe, szkolenia BHP

Wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, HDS, żurawie wieżowe, dźwigi. Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe. szkolenia BHP.

Kursy dla diagnostów samochodowych

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu, przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego.

Szukasz możliwości zdobycia lub podniesienia swoich kwalifikacji - zgłoś się do nas!

JESTEŚMY PO TO ABY CIĘ SZKOLIĆ!

Nowe kwalifikacje =lepsza praca

 

 

eu004

 

 

Projekt „Nowe kwalifikacje =lepsza praca”
Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K131/17
Okres realizacji projektu 08.12.2017r – 30.09.2018r

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oś Priorytetowa: 8 Edukacja Numer i nazwa Działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Wartość projektu wynosi: 391 350,00 zł., w tym wartość środków z UE: 332 647,50 zł., 
wartość środków z budżetu państwa: 19 567,50 zł. oraz wartość wkładu własnego: 39 135,00zł.

Projekt „Nowe kwalifikacje =lepsza praca” skierowany został do 60 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt skierowany do osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • biernych zawodowo
 • nieaktywnych zawodowo
 • pracujących
 • osób z wykształceniem do poziomu ISCED3
 • niepełnosprawnych
 • zamieszkujących na terenie miasta Szczecina oraz miasta Koszalina woj. zachodniopomorskiego,

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • Szkolenie zawodowe koparko-ładowarki III kl. uprawnień
 • Szkolenie zawodowe ładowarki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień
 • Szkolenie zawodowe Monter Rusztowań

Zapewniamy bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych, bezpłatne materiały dydaktyczne, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, catering, bezpłatny udział w egzaminach zawodowych.

Poprzez zrealizowane działania projekt wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Rekrutacja:
Nabór uczestników do projektu będzie miał charakter ciągły od 08.12.2017r., rozłożony na cały okres realizacji projektu i odrębny dla każdej z 6 grup szkoleniowych. W szkoleniu wezmą udział osoby posiadające predyspozycje do pracy jako op. maszyn, monter rusztowań (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań). Rekrutacja będzie prowadzona do
zebrania kompletu uczestników na daną grupę szkoleniową.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

• dokumenty rekrutacyjne