Szkolenia podlegające IMBiGS w Warszawie

Operator koparkoładowarki, operator koparki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator wielozadaniowego nośnika osprzętu, operator walca drogowego kl.II,operator równiarek, operator rozściełaczy,operator remonterów, operator spycharek, operator pogłębiarek, operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew, MONTER RUSZTOWAŃ !!!, operator przecinarek do nawierzchni dróg.

Uprawnienia UDT, elektryczne, gazowe, szkolenia BHP

Wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, HDS, żurawie wieżowe, dźwigi. Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe. szkolenia BHP.

Kursy dla diagnostów samochodowych

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu, przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego.

Szukasz możliwości zdobycia lub podniesienia swoich kwalifikacji - zgłoś się do nas!

JESTEŚMY PO TO ABY CIĘ SZKOLIĆ!

Poznaj naszą firmę


Ośrodek szkolenia operatorów maszyn drogowych i budowlanych Centrum Szkolenia "Efekt"; prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych i młodzieży w zakresie obsługi maszyn i urządzeń budowlanych.

Szkolenia operatorów do robót ziemnych, drogowych i budowlanych prowadzone są zgodnie z Szkolenia operatorów do robót ziemnych, drogowych i budowlanych prowadzone są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 lipca 2020 r. poz 1461 zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych . (Dz. U. Nr 118 z dnia 15.10.2001 r. poz. 1263).

Centrum Szkolenia "Efekt"; posiada wpis do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Urząd Miasta w Szczecinie. Wpisani jesteśmy również do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Uzyskaliśmy także certyfikat Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursów z zakresu obsługi maszyn budowlanych i drogowych.

Priorytetem działalności naszej firmy jest prowadzenie kursów zawodowych, spełniających zarówno oczekiwania pracodawców jak i ich pracowników oraz osób kwalifikowanych na szkolenia przez Powiatowe Urzędy Pracy, a także tych wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje uzyskując uprawnienia operatora.

Wiedzą dzieli się u nas wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów, mamy świetne warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne oraz specjalistyczny park maszynowy do prowadzenia zajęć praktycznych.

Staramy się, aby organizowane przez nas szkolenia stanowiły platformę wymiany doświadczeń zawodowych, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie uczestników kursów do wykonywania pracy zawodowej. Niezwykle ważną sprawą w kształceniu zawodowym jest nabycie przez słuchaczy umiejętności praktycznej obsługi maszyn  i urządzeń. Zdając sobie z tego sprawę szczególny nacisk kładziemy na realizację zajęć praktycznych. Każde szkolenie  z zakresu maszyn drogowo-budowlanych kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS w Warszawie. Zaliczenie egzaminu kończy się przyznaniem uprawnień operatora maszyn budowlanych.

Szkolenia prowadzimy na podstawie programów nauczania IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).
Działamy przede wszystkim w Szczecinie, a także w całym województwie zachodniopomorskim. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkoleń, także dla osób spoza naszego regionu. Mając na uwadze potrzeby klienta, jesteśmy w stanie prowadzić szkolenia, zajęcia w systemie stacjonarnym lub weekendowym.

ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ
Zofia Taczalska

 

SZKOLENIA W SZCZECINIE W ŚWIDWINIE I W BARLINKU !!!