Szkolenia podlegające IMBiGS w Warszawie

Operator koparkoładowarki, operator koparki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator wielozadaniowego nośnika osprzętu, operator walca drogowego kl.II,operator równiarek, operator rozściełaczy,operator remonterów, operator spycharek, operator pogłębiarek, operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew, MONTER RUSZTOWAŃ !!!, operator przecinarek do nawierzchni dróg.

Uprawnienia UDT, elektryczne, gazowe, szkolenia BHP

Wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, HDS, żurawie wieżowe, dźwigi. Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe. szkolenia BHP.

Kursy dla diagnostów samochodowych

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu, przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego.

Szukasz możliwości zdobycia lub podniesienia swoich kwalifikacji - zgłoś się do nas!

JESTEŚMY PO TO ABY CIĘ SZKOLIĆ!

NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Nowe kwalifikacje zawodowe”

 RPZP.08.06.00-32-K025/18

Harmonogram operator koparkoładowarki wszystkie klasa III.

Miejsce zajęć:

Zajęcia teoretyczne: ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin

Zajęcia praktyczne: ul. Heyki 14B 70-631 Szczecin

data

godziny zajęć

bez przerw

godziny zajęć wraz z przerwami

liczba godzin zajęć bez przerw

teoria/ praktyka

09.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

10.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

11.02.2019

12:00-20:00

12:00-21:00

10

praktyka

12.02.2019

12:00-20:00

12:00-21:00

10

praktyka

13.02.2019

12:00-20:00

12:00-21:00

10

praktyka

14.02.2019

7:00-8:30

7:00-9:00

2

praktyka

16.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

17.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

23.02.2019

12:00-20:00

12:00-21:00

10

praktyka

24.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

01.03.2019

16:45-19:00

16:45-20:00

3

teoria

02.03.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

03.03.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

08.03.2019

16:45-20:30

16:45-21:30

5

teoria

09.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

10.03.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

razem

x

x

140

x

 

Harmonogram operator koparki jednonaczyniowej w zakresie kl. III

 

data

godziny zajęć

bez przerw

godziny zajęć wraz z przerwami

liczba godzin zajęć bez przerw

teoria/ praktyka

09.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

10.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

11.02.2019

12:00-20:00

12:00-21:00

10

praktyka

12.02.2019

12:00-20:00

12:00-21:00

10

praktyka

13.02.2019

12:00-20:00

12:00-21:00

10

praktyka

16.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

17.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

23.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

24.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

02.03.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

03.03.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

09.03.2019

8:00-14:00

8:00-15:00

8

teoria

10.03.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

14.03.2019

16:00-20:30

16:00-21:30

6

praktyka

15.03.2019

16:00-20:30

16:00-21:30

6

praktyka

razem

x

x

140

x

Harmonogram operator ładowarki jednonaczyniowej w zakresie kl. III

 

data

godziny zajęć

bez przerw

godziny zajęć wraz z przerwami

liczba godzin zajęć bez przerw

teoria/ praktyka

09.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

10.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

11.02.2019

12:00-20:00

12:00-21:00

10

praktyka

12.02.2019

12:00-20:00

12:00-21:00

10

praktyka

13.02.2019

12:00-20:00

12:00-21:00

10

praktyka

16.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

17.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

23.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

24.02.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

teoria

02.03.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

03.03.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

09.03.2019

8:00-14:00

8:00-15:00

8

teoria

10.03.2019

8:00-15:30

8:00-16:30

10

praktyka

14.03.2019

16:00-20:30

16:00-21:30

6

praktyka

15.03.2019

16:00-20:30

16:00-21:30

6

praktyka

razem

x

x

140

x