Szkolenia podlegające IMBiGS w Warszawie

Operator koparkoładowarki, operator koparki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator wielozadaniowego nośnika osprzętu, operator walca drogowego kl.II,operator równiarek, operator rozściełaczy,operator remonterów, operator spycharek, operator pogłębiarek, operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew, MONTER RUSZTOWAŃ !!!, operator przecinarek do nawierzchni dróg.

Uprawnienia UDT, elektryczne, gazowe, szkolenia BHP

Wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, HDS, żurawie wieżowe, dźwigi. Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe. szkolenia BHP.

Kursy dla diagnostów samochodowych

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu, przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego.

Szukasz możliwości zdobycia lub podniesienia swoich kwalifikacji - zgłoś się do nas!

JESTEŚMY PO TO ABY CIĘ SZKOLIĆ!

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE

klasa III  -  o masie eksploatacyjne do 25 ton

klasa I    - wszystkie

istnieje możliwość połączenia dwóch specjalności na jednym kursie:

- koparka jednonaczyniowa kl. III i ładowarka jednonaczyniowa kl. III

- koparka jednonaczyniowa kl. III i koparkoładowarka kl. III

Szkolenie ma za zadanie przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora koparek jednonaczyniowych kl. III lub kl. I.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

CZAS TRWANIA:

Klasa III około 4 tygodni

Klas I około 2 tygodni

 

SYSTEM ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie firmy oraz na placu manewrowym.

Możliwość zorganizowania szkolenia w formie weekendowej.  

Termin zajęć do indywidualnego ustalenia.

EGZAMIN

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.

PŁATNOŚĆ

Wpłaty można dokonać gotówką w biurze przy ul. Mazowieckiej 13 w Szczecinie, bądź przelewem na konto.

Nr konta : Bank Millennium 44 1160 2202 0000 0002 0312 2474

Opłata za kurs może być jednorazowa lub rozłożona na raty do zakończenia części teoretycznej.

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, pod numerami  : 885 80 80 58 lub 608 52 67 52,

oraz  drogą elektroniczną na adres kontakt@szkoleniaefekt.pl lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Mazowieckiej 13 w  Szczecinie.

PODSTAWA PRAWNA

Szkolenia operatorów do robót ziemnych, drogowych i budowlanych prowadzone są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 lipca 2020 r. poz 1461 zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych . (Dz. U. Nr 118 z dnia 15.10.2001 r. poz. 1263).