Szukasz możliwości zdobycia lub podniesienia swoich kwalifikacji - zgłoś się do nas!

JESTEŚMY PO TO ABY CIĘ SZKOLIĆ!

Szanowni Kursanci !!!

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy  dział tematyczny, który mamy nadzieję dostarczy Wam wiele informacji w tematyce szkoleń

 dla  kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów.

Poniżej znajdą Państwo  najważniejsze informacje odnośnie kryteriów uczestnictwa w kursach.

                                                 Program Szkolenia

Nr części

Rodzaj szkolenia

Czas trwania

Cena za szkolenie

I

Szkolenie Podstawowe: w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

54 godz.

1 250,-

II

Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

9 godz.

250,-

III

Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.

16 godz.

400,-

IV

Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem.

14 godz.

350,-

V

Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu: 

a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,

c) w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

23 godz.

550,-

Razem

116 godz.

2 800,-

 

Opłata za pełen zakres szkolenia (wszystkie części I-V) wynosi 2 700,-

Informacje dotyczące szkolenia można usyskać pod nr tel. 503 029 504

Wymagania dla kandydatów na diagnostów

Zgodnie z ustawą (art. 84 ust. 2b PORD), aby zostać diagnostą trzeba posiadać:

Kandydat, aby ubiegać się o uprawnienia diagnosty, musi legitymować się odpowiednim wykształceniem, praktyką zawodową oraz ukończyć wszystkie opisane powyżej szkolenia. Szkolenia kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym, składanym przed komisją powoływaną przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminach wyznaczonych przez TDT.

Zgodnie z przepisami przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się: