Szkolenia podlegające IMBiGS w Warszawie

Operator koparkoładowarki, operator koparki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator wielozadaniowego nośnika osprzętu, operator walca drogowego kl.II,operator równiarek, operator rozściełaczy,operator remonterów, operator spycharek, operator pogłębiarek, operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew, MONTER RUSZTOWAŃ !!!, operator przecinarek do nawierzchni dróg.

Uprawnienia UDT, elektryczne, gazowe, szkolenia BHP

Wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, HDS, żurawie wieżowe, dźwigi. Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe. szkolenia BHP.

Kursy dla diagnostów samochodowych

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu, przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego.

Szukasz możliwości zdobycia lub podniesienia swoich kwalifikacji - zgłoś się do nas!

JESTEŚMY PO TO ABY CIĘ SZKOLIĆ!

Szanowni Kursanci !!!

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy  dział tematyczny, który mamy nadzieję dostarczy Wam wiele informacji w tematyce szkoleń.

 

Centrum Szkolenia Efekt Zofia Taczalska jest partnerem w realizacji szkoleń dla  instytucji państwowych w tym Urzędów Pracy czy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Poniżej znajdą Państwo  najważniejsze informacje odnośnie kryteriów uczestnictwa w kursach organizowanych przez w/w instytucje. 
 

 

 

Lp.

Nazwa Urzędu

Adres

Telefon

Adres strony internetowej

1.

PUP - Szczecin

70-383 Szczecin Mickiewicza 39

91 42 54 959

http://www.pupszczecin.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/
szkolenia_podnoszenie_kwalifikacji.html 

http://www.pupszczecin.pl/formy_aktywizacji/index.html

 

2.

PUP Police

72-010 Police  Kościuszki 5

91 312-32-12

http://www.pup.policki.pl/art/87/szkolenia

3.

PUP Goleniów

72-100 Goleniów  Zakładowa 3

91 418-34-95

http://pup.goleniow.ibip.pl/public/

4.

Filia Nowogard

72-200 Nowogard, Plac Wolności 9

91 392-13-76

http://pup.goleniow.ibip.pl/public/

5.

PUP Gryfino

74-100Gryfino  Łużycka 55

91 416-45-15

http://pup.gryfino.ibip.pl/public/

6.

Filia Chojna

74-500 Chojna,
Dworcowa 3

91 414-19-31

http://pup.gryfino.ibip.pl/public/

7.

PUP Kamień Pomorski

72-400 Kamień Pomorski    Topolowa 44

91 38 20 285 wew. 28

http://www.pupkamienpomorski.pl/menu/71925/szkolenia.html

8.

Filia Wolin

72-500 Wolin, Zamkowa 5

91 3261279

http://www.pupkamienpomorski.pl/menu/71925/szkolenia.html

9.

PUP Gryfice

72-300 Gryfice Koszarowa 4

913 843 506

91 3 842 934

http://www.pupgryfice.pl/Dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/Aktywne-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszukuj

10.

PUP Drawsko Pomorskie

78-500 Drawsko Pomorskie Starogrodzka 9

94 36 36 700
94 36 32 519
 94 36 32 086

http://www.pupdrawsko.pl/formy_aktywizacji/index.html

11.

Filia Czaplinek

78-550 Czaplinek Grunwaldzka 2

94 36 36 760
94 37 54 270

http://www.pupdrawsko.pl/formy_aktywizacji/index.html

12.

Filia Złocieniec

78-520 Złocieniec Piaskowa 1

94 36 71 343

http://www.pupdrawsko.pl/formy_aktywizacji/index.html

13.

Filia

 Kalisz Pomorski

78-540 Kalisz Pomorski      Toruńska 3
 

94 36 36 770
94 36 17 830

http://www.pupdrawsko.pl/formy_aktywizacji/index.html

14.

PUP Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg Ratuszowa 13

94 35 24 133 wew. 122

http://www.pupkolobrzeg.pl/formy_aktywizacji/szkolenia.html

15.

PUP Myślibórz

74-300 Myślibórz Spokojna 22

95 747 28 71

http://www.pupmysliborz.pl/blog,26,101,1.html

16.

Filia Barlinek

74-320 Barlinek Lipowa 3

95 7461788

http://www.pupmysliborz.pl/blog,26,101,1.html

17.

PUP Świnoujście

72-600 Świnoujście Wojska Polskiego 1/2a

91 321 97 53

http://pup.swinoujscie.pl/formy-aktywizacji/10

18.

PUP Pyrzyce

74-200 Pyrzyce  Dworcowa 23

91 5700132,

91 5700790

http://www.puppyrzyce.pl/kat/id/28

19.

Filia w Lipianach

 

74 - 240 Lipiany

 Plac Wolności 1

 

91 5641069

 

http://www.puppyrzyce.pl/kat/id/28

20.

PUP Łobez

73-150 Łobez  Niepodległości 13

91 397 40 88

91 397 42 44

http://pup.lobez.ibip.pl/public/

21.

PUP Szczecinek

78-400 Szczecinek Koszalińska 91

94 37 28 880

http://www.pup.szczecinek.pl/szkolenia-21.html

22.

Filia

Barwice

78-460 Barwice

B. Chrobrego 20 
 

94 37 36 440

http://www.pup.szczecinek.pl/szkolenia-21.html

23.

PUP Choszczno

73-200 Choszczno Dąbrowszczaków 13a

95 765 70 91 wew. 31

http://www.pupchoszczno.pl/kat/id/26

24.

PUP Białogard

78-200 Białogard  Świdwińska 21a

94 311 31 00

http://www.pupbialogard.pl/Formy-aktywizacji/Szkolenia

25.

PUP Świdwin

78-300 Świdwin

Kołobrzeska 3

 

94 36-540-40

94 36-540-41

http://pupswidwin.pl

26.

Filia Połczyn Zdrój

78-320 Połczyn Zdrój Koszalińska 8a 
 

 

94 36-628-18

http://pupswidwin.pl

 

 

 

Środki finansowe dla żołnierzy zawodowych w służbie czynnej i byłych żołnierzy zawodowych oraz dla członków ich rodzin !

Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.oazszczecin.wp.mil.pl/pl/24.html

 

Rekonwersja - to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy. Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy.

 

Osoby uprawnione do pomocy finansowej

1. Żołnierz zawodowy (za zgodą dowódcy jednostki wojskowej) na 2 lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

2. Były żołnierz zawodowy do 2 lat po zwolnieniu ze służby.

3. Były żołnierz zawodowy zwolniony w skutek ustalenia przez WKL niezdolności wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa - bezterminowo    

4. Uprawniony małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu byłego żołnierza zawodowego - bezterminowo

 

Aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego

Żołnierzom zawodowym i byłym żołnierzom pokrywa się koszty szkolenia w wysokości:

100% limitu tj.: 1 875 zł - po 4 latach służby zawodowej;

200% limitu tj.: 3 750 zł - po 9 latach służby wojskowej;

300% limitu tj.: 5 625 zł - po 15 latach służby wojskowej.

Członkom rodzin żołnierzy i byłym żołnierzom zwolnionym wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia służby z powodu wypadku pozostającego w związku z jej pełnieniem albo choroby powstałej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa pokrywa się koszty szkolenia w wysokości 300% limitu tj. 5 625 zł.

 

Zakres finansowej pomocy rekonwersyjnej

 W ramach finansowej pomocy rekonwersyjnej mogą być pokryte koszty:

Przekwalifikowania zawodowego /szkolenia.

Przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki /warunek: odległość - ponad 50 km od miejsca zamieszkania.

Zakwaterowania w okresie szkolenia lub praktyki /warunek - odległość ponad 50 km.

Limity pomocy finansowej

Limit na przekwalifikowanie zawodowe /szkolenie, 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1.01 roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy; /w chwili obecnej: 2500zł x 75% = 1875,00 zł.

Przejazdy: do równowartości 20 przejazdów /tam i z powrotem/ drugą klasą pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne i miejsca do leżenia.

Noclegi: równowartość 30 noclegów - każdy do wysokości 300% ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach /limit finansowy na1 nocleg = wartość diety x 150% x 300%, tj. 30 zł x 150% x 300% = 135 zł. 

 

TEMAT 3 : SZKOLENIA ZAWODOWE – SZKOLENIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Nowa perspektywa funduszy europejskich na lata 2014 - 2020 jest w toku opracowywania. Będziemy informować na bieżącej stronie o realizowanych przez naszą PLACÓWKĘ projektach.