Szkolenia podlegające IMBiGS w Warszawie

Operator koparkoładowarki, operator koparki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator wielozadaniowego nośnika osprzętu, operator walca drogowego kl.II,operator równiarek, operator rozściełaczy,operator remonterów, operator spycharek, operator pogłębiarek, operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew, MONTER RUSZTOWAŃ !!!, operator przecinarek do nawierzchni dróg.

Uprawnienia UDT, elektryczne, gazowe, szkolenia BHP

Wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, HDS, żurawie wieżowe, dźwigi. Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe. szkolenia BHP.

Kursy dla diagnostów samochodowych

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu, przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego.

Szukasz możliwości zdobycia lub podniesienia swoich kwalifikacji - zgłoś się do nas!

JESTEŚMY PO TO ABY CIĘ SZKOLIĆ!

Kadra dydaktyczna

Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów, posiadająca udokumentowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzonych szkoleń dla operatorów maszyn do robót ziemnych, drogowych oraz innych maszyn i urządzeń technicznych. Wykładowcy wykorzystują nowoczesne metody dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz narzędzia zapewniające wysoką jakość szkoleń i dające wszystkim uczestnikom kursów gwarancję zdobycia gruntownej wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu państwowego. Egzamin przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną składającą się z przedstawicieli IMBiGS z Warszawy. Zaliczenie egzaminu kończy się przyznaniem uprawnień operatora maszyn budowlanych.