Szkolenia podlegające IMBiGS w Warszawie

Operator koparkoładowarki, operator koparki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III i kl.I, operator wielozadaniowego nośnika osprzętu, operator walca drogowego kl.II,operator równiarek, operator rozściełaczy,operator remonterów, operator spycharek, operator pogłębiarek, operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew, MONTER RUSZTOWAŃ !!!, operator przecinarek do nawierzchni dróg.

Uprawnienia UDT, elektryczne, gazowe, szkolenia BHP

Wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, HDS, żurawie wieżowe, dźwigi. Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe. szkolenia BHP.

Kursy dla diagnostów samochodowych

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu, przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego.

Szukasz możliwości zdobycia lub podniesienia swoich kwalifikacji - zgłoś się do nas!

JESTEŚMY PO TO ABY CIĘ SZKOLIĆ!

OPERATORZY MASZYN ZIEMNYCH - REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

eu004

 REKRUTACJA ZAMKNIĘTA !!!

Projekt „Operatorzy maszyn ziemnych”
Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K027/18
Okres realizacji projektu 01.01.2019r – 30.09.2019r

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oś Priorytetowa: 8 Edukacja
Numer i nazwa Działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Wartość projektu wynosi: 278 900,00., w tym wartość środków z UE: 251 010,00zł
wartość środków z budżetu państwa: 13 945,00zł. oraz wartość wkładu własnego:

27 890,00zł

Projekt „Operatorzy maszyn ziemnych” skierowany został do 60 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt skierowany do osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • biernych zawodowo
 • nieaktywnych zawodowo
 • pracujących
 • osób z wykształceniem do poziomu ISCED3
 • niepełnosprawnych
 • zamieszkujących na terenie: powiatu białogardzki, powiatu drawskiego, powiatu gryfickiego, powiatu kołobrzeskiego, powiatu świdwińskiego w woj. zachodniopomorskim

Z WYŁĄCZENIEM OSÓB FIZYCZNYCH:

 • prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • Szkolenie zawodowe koparko-ładowarki w zakresie III kasy uprawnień
 • Szkolenie zawodowe koparki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień
 • Szkolenie zawodowe koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień

Zapewniamy bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych, bezpłatne materiały dydaktyczne, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, catering, bezpłatny udział w egzaminach zawodowych, zwrot kosztów dojazdu

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa zewnątrz sektorowego pomiędzy:
Fundacją Rozwoju i Wsparcia "FRIW" z siedzibą w Szczecinie
Centrum Szkolenia Efekt Zofia Taczalska  z siedzibą w Szczecinie
Poprzez zrealizowane działania Partnerstwo wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Rekrutacja:
Nabór uczestników do projektu będzie miał charakter ciągły od 01.01.2019r., rozłożony na cały okres realizacji projektu i odrębny dla każdej z 3 grup szkoleniowych. W szkoleniu wezmą udział osoby posiadające predyspozycje do pracy jako operatorzy maszyn (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań).

Rekrutacja zamknięta !!!

Kontakt 
Biuro Projektu „Operatorzy maszyn ziemnych”

Aleja Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
tel.: 788 204 548

fundacja.friw@op.pl 

Oddział w Świdwinie

Centrum Szkolenia Efekt Zofia Taczalska  

ul. Szczecińska 88

78-300 Świdwin

Tel.788 204 548

Więcej

Aktualne szkolenia w naszych ośrodkach w Świdwinie, Szczecinie i Barlinku

Zapraszamy na szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych: koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe kl.III i I oraz ładowarki jednonaczyniowe kl.III i I do naszych ośrodków:

- 23 marca 2019 r. godz.9.00 - (sobota) ŚWIDWIN 
ul. Szczecińska 88 teren warsztatów szkolnych

- 30 marca 2019 r. godz. 9.00 - (sobota) BARLINEK 
ul. Szosowa 2

- 01 kwietnia 2019 r. godz. 16.00 (poniedziałek) SZCZECIN.

 

 

Więcej

NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

eu004

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe”
Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K025/18
Okres realizacji projektu 01.10.2018r – 30.06.2018r

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oś Priorytetowa: 8 Edukacja
Numer i nazwa Działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe” skierowany został do 60 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt skierowany do osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • biernych zawodowo
 • nieaktywnych zawodowo
 • pracujących
 • osób z wykształceniem do poziomu ISCED3
 • niepełnosprawnych
 • zamieszkujących na terenie: miasta Szczecina, powiatu polickiego, powiatu gryfińskiego, powiatu goleniowskiego w woj. zachodniopomorskim.

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • Szkolenie zawodowe koparko-ładowarki w zakresie III kasy uprawnień
 • Szkolenie zawodowe ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień
 • Szkolenie zawodowe koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień

Zapewniamy bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych, bezpłatne materiały dydaktyczne, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, catering, bezpłatny udział w egzaminach zawodowych, zwrot kosztów dojazdu

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa zewnątrz sektorowego pomiędzy:
Fundacją Rozwoju i Wsparcia "FRIW" z siedzibą w Szczecinie
Centrum Szkolenia Efekt Zofia Taczalska  z siedzibą w Szczecinie
Poprzez zrealizowane działania Partnerstwo wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Rekrutacja:
Nabór uczestników do projektu będzie miał charakter ciągły od 01.10.2018r., rozłożony na cały okres realizacji projektu i odrębny dla każdej z 3 grup szkoleniowych. W szkoleniu wezmą udział osoby posiadające predyspozycje do pracy jako operatorzy maszyn (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań).

Rekrutacja będzie prowadzona do zebrania kompletu uczestników na daną grupę szkoleniową.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!!!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

• dokumenty rekrutacyjne

Kontakt 
Biuro Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe”

Aleja Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
tel.: 788 204 548

tel. 885 80 80 58

fundacja.friw@op.pl 

Więcej

29 listopada 2018 godz. 17.00 zapraszamy na ostatnie szkolenia w tym roku do Szczecina.

29 listopada 2018r. w Szczecinie rozpoczynamy ostatnie w tym roku szkolenia operatorów.
- koparkoładowarki klasa III
- koparki jednonaczyniowe klasa III
- ładowarki jednonaczyniowe klasa III

Zapraszamy o godz. 17.00 ul. Mazowiecka 13 (parter)

Więcej

17 listopada ostatnie szkolenia w tym roku w Świdwinie !!!

17 listopda w Świdwinie rozpoczynamy ostatnie w tym roku szkolenia operatorów:
- koparkoładowarki klasa III
- koparki jednonaczyniowe klasa III i klasa I
- ładowarki jednonaczyniowe klasa III i klasa I
- spycharki klasa III i klasa I
- pogłębiarki ssące śródlądowe
- pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Więcej informacji pod nr tel. 885 80 80 58

Więcej

Szkolenie w Barlinku - 3 listopada 2018r.

3 listopada o godzinie 9.00 rozpoczynamy szkolenia w Barlinku - z następujących specjalności :

- OPERATOR koparek jednonaczyniowych kl. I i III
- OPERATOR ładowarek jednonaczyniowych kl. I i III
- OPERATOR koparkoładowarek kl. III
- OPERATOR wielozadaniowych nośników osprzętów

Serdecznie zapraszamy!!!

Więcej

Szczecin- zaczynamy nowe szkolenia operatorów koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych i ładowarek jednonaczyniowych oraz walców drogowych

13 października 2018r. w Szczecinie rozpoczynamy szkolenia z zakresu:

- OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KL.III

- OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III 

- OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III 

- OPERATOR WALCA DROGOWEGO KL.II

Zapraszamy serdecznie

 

Więcej

Kurs operatora przecinarek spalinowych do nawierzchni dróg.

29 września 2018 r. o godz. 9.00 w Świdwinie w Zespole Szkół Rolniczych rozpoczynamy szkolenia operatorów PRZECINAREK SPALINOWYCH DO NAWIERZCHNI DRÓG. 

Więcej

Projekt „Nowe kwalifikacje =lepsza praca” Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K131/17 Okres realizacji projektu 08.12.2017r – 30.09.2018r

Nowe kwalifikacje =lepsza praca

 

 

eu004

 

 

Projekt „Nowe kwalifikacje =lepsza praca”
Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K131/17
Okres realizacji projektu 08.12.2017r – 30.09.2018r

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oś Priorytetowa: 8 Edukacja Numer i nazwa Działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Wartość projektu wynosi: 391 350,00 zł., w tym wartość środków z UE: 332 647,50 zł., 
wartość środków z budżetu państwa: 19 567,50 zł. oraz wartość wkładu własnego: 39 135,00zł.

Projekt „Nowe kwalifikacje =lepsza praca” skierowany został do 60 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt skierowany do osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • biernych zawodowo
 • nieaktywnych zawodowo
 • pracujących
 • osób z wykształceniem do poziomu ISCED3
 • niepełnosprawnych
 • zamieszkujących na terenie miasta Szczecina oraz miasta Koszalina woj. zachodniopomorskiego,

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • Szkolenie zawodowe koparko-ładowarki III kl. uprawnień
 • Szkolenie zawodowe ładowarki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień
 • Szkolenie zawodowe Monter Rusztowań

Zapewniamy bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych, bezpłatne materiały dydaktyczne, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, catering, bezpłatny udział w egzaminach zawodowych.

Poprzez zrealizowane działania projekt wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Rekrutacja:
Nabór uczestników do projektu będzie miał charakter ciągły od 08.12.2017r., rozłożony na cały okres realizacji projektu i odrębny dla każdej z 6 grup szkoleniowych. W szkoleniu wezmą udział osoby posiadające predyspozycje do pracy jako op. maszyn, monter rusztowań (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań). Rekrutacja będzie prowadzona do
zebrania kompletu uczestników na daną grupę szkoleniową.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

• dokumenty rekrutacyjne

Kontakt 
Biuro Projektu „Nowe kwalifikacje =lepsza praca”
Szczecin
tel.: 882 656 025
fundacja.friw@op.pl  

Więcej

ZAPRASZAMY 11 sierpnia 2018r. do Szczecina na szkolenia!

11 sierpnia 2018r. o godz.8 30 w Szczecinie rozpoczynamy szkolenia operatorów:
- koparkoładowarki klasa III
- koparki jednonaczyniowe klasa III i klasa I
- ładowarki jednonaczyniowe klasa III i klasa I
- spycharki klasa III i klasa I
- pogłębiarki ssące śródlądowe
- pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Więcej informacji pod nr tel. 885 80 80 58 lub na naszej stronie www.szkoleniaefekt.pl

Więcej

ZAPRASZAMY 7 lipca 2018r. do Świdwina na szkolenia operatorów koparkoładowarek, koparek i ładowarek jednonaczyniowych!

7 lipca o godz. 9.00 w  Świdwinie przy ul. Szczecińskiej 88 rozpoczynamy następne szkolenia przyszłych operatorów koparkoładowarek kl.III, koparek i ładowarek jednonaczyniowych kl.III.

Zapraszamy serdecznie. Zostało kilka wolnych miejsc.

Więcej

ZAPRASZAMY już 26 maja 2018r. na szkolenia do Barlinka i 9 czerwca 2018r. do Szczecina!

Rozpoczynamy szkolenia w Barlinku i w Szczecinie z następujących specjalności :

- OPERATOR koparek jednonaczyniowych kl. I i III
- OPERATOR ładowarek jednonaczyniowych kl. I i III
- OPERATOR koparkoładowarek kl. III
- OPERATOR wielozadaniowych nośników osprzętów

Więcej informacji pod nr tel. 885 80 80 58

Więcej

24 kwietnia następne szkolenia w Szczecinie!

CENTRUM SZKOLENIA EFEKT zaprasza na kurs operatorów maszyn DO ROBÓT ZIEMNYCH do SZCZECINA.

Startujemy – 24 KWIETNIA 2018 r.

Zapisy już trwają! Nie przegapcie szansy na podniesienie swoich kwalifikacji!
Zapewniamy: całościowe szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzone przez doświadczoną kadrę w miłej i przyjaznej atmosferze.
Więcej informacji pod nr tel.885 80 60 58 lub w naszym ośrodku przy ulicy Mazowieckiej 13 w Szczecinie.

Więcej

Następne szkolenia w kwietniu w Szczecinie i Świdwinie

Zapraszamy ponownie do naszych ośrodków:

- 04 kwietnia 2018 godz.17.00 - (środa) SZCZECIN 
ul. Mazowiecka 13 parter

- 7 kwietnia 2018  godz. 9.00 - (sobota) ŚWIDWIN
teren warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych ul. Szczecińska 88;

na szkolenia operatorów:
koparkoładowarek, 
koparek jednonaczyniowych kl. III i I, 
ładowarek jednonaczyniowych kl. III i I,
ładowarek teleskopowych,

Więcej

Szkolenia w lutym w Świdwinie, Barlinku i w Szczecinie.

Zapraszamy do naszych ośrodków:
- 3 lutego 2018 (sobota) ŚWIDWIN godz. 9.00 
teren warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych ul. Szczecińska 88;
- 10 lutego 2018 (sobota) BARLINEK godz. 9.00 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Szosowa 2
- 16 lutego 2018 (piątek) SZCZECIN godz.17.00 
ul. Mazowiecka 13 parter
na szkolenia operatorów:
koparkoładowarek, 
koparek jednonaczyniowych kl. III i I, 
ładowarek jednonaczyniowych kl. III i I,
ładowarek teleskopowych,
oraz spycharek kl.III i I.

Więcej

2 grudnia 2017r. w Świdwinie rozpoczynamy szkolenia, które zakończą się egzaminem państwowym 29 grudnia 2017r.

2 grudnia w Świdwinie rozpoczynamy szkolenia operatorów:
- koparkoładowarki klasa III
- koparki jednonaczyniowe klasa III i klasa I
- ładowarki jednonaczyniowe klasa III i klasa I
- spycharki klasa III i klasa I
- pogłębiarki ssące śródlądowe
- pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Egzamin państwowy odbędzie się jeszcze w tym roku!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Więcej informacji pod nr tel. 885 80 80 58

Więcej

Jeszcze w listopadzie można się przeszkolić w Szczecinie!

17 listopada 2017r. w SZCZECINIE o godz. 17.00 rozpoczynamy ostatnie w tym roku szkolenia przyszłych operatorów:
1. koparkoładowarek klasa III, 
2. koparek jednonaczyniowych klasa III i klasa I,
3. ładowarek jednonaczyniowych klasa III i klasa I.

Więcej

4 listopada 2017r. zapraszamy na szkolenie w Barlinku !

Już 4 listopada 2017r. rozpoczynamy w BARLINKU w Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn szkolenia dla operatorów:
- koparkoładowarek klasa III,
- koparek jednonaczyniowych do 25 ton klasa III,
- ładowarek jednonaczyniowych do 20 ton klasa III,
- teleskopówek.

Więcej

30 września 2017r. zapraszamy do udziału w szkoleniach w Świdwinie!

Już 30 września zapraszamy do Świdwina na specjalistyczne szkolenia zawodowe dla operatorów maszyn do robót ziemnych:
-koparkoładowarki klasa III,
- koparki jednonaczyniowe klasa III i I,
- ładowarki jednonaczyniowe klasa III i I,
- spycharki klasa III i I.

Więcej

Już 22 września rozpoczynamy następne szkolenia w Szczecinie.

22 września 2017r. w Szczecinie rozpoczynamy szkolenia z zakresu :

- OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KL.III

- OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III i KL.I

- OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III i KL.I

- OPERATOR WALCA DROGOWEGO KL.II

- OPERATOR PILAREK MECHANICZNYCH DO ŚCINKI DRZEW

Wszystkich chętnych zapraszamy już dziś !

 

Więcej

Kurs operator walca drogowego

Zapraszamy już w sierpniu na szkolenie przyszłych operatorów walców drogowych kl.II. Aktualnie kurs odbywa się w Szczecinie.Czekamy na zgłoszenia pod nr telefonu 885 80 80 58 lub zapraszamy do biura.

Więcej

Szkolimy w czasie wakacji !

Zapraszamy już 4 sierpnia  2017r.  do SZCZECINA na  szkolenia z zakresu :

- OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KL.III

- OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III i KL.I

- OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III i KL.I

- OPERATOR WALCA DROGOWEGO KL.II

- OPERATOR PILAREK MECHANICZNYCH DO ŚCINKI DRZEW

Więcej

Remontery nawierzchni dróg- 3 kwietnia 2017r. rozpoczęcie szkolenia w Świdwinie.

Remontery nawierzchni dróg- 3 kwietnia 2017r. rozpoczęcie szkolenia w Świdwinie.

Więcej

Nowy Ośrodek Szkolenia w Barlinku.

Chcielibyśmy Państwa zaprosić na szkolenia do naszej filii w BARLINKU - nowego ośrodka szkoleniowego, który mieści się przy ul. Szosowej 2.

 

Więcej

KURS OPERATOR PIŁ DO ŚCINKI DRZEW

Kurs OPERATORA PIŁ DO ŚCINKI DRZEW - zapraszamy na początku kwietnia do Świdwinia.
Po zakończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, kursant otrzymuje uprawnienia operatora pił do ścinki drzew. 
Więcej informacji pod nr tel. 885 80 80 58

Więcej

Szczecin szkolenia w 2017r.

Zapraszamy do naszego OŚRODKA, który się mieści w Szczecinie.

Już 27 stycznia 2017r. rozpoczynamy szkolenia z zakresu :

- OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KL.III

- OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III i KL.II

- OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III i KL.II

- OPERATOR WALCA DROGOWEGO KL.III

- OPERATOR ZAGĘSZCZAREK I UBIJAKÓW WIBRACYJNYCH KL.III

- OPERATOR PRZECINAREK DO NAWIERZCHNI DRÓG KL.III

- OPERATOR NARZĘDZI UDAROWYCH RĘCZNYCH, WSZYSTKIE RODZAJE ZASILANIA

Więcej

Nowy Rok - zapraszamy na szkolenia z zakresu :koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych, ładowarek i spycharek

Zapraszamy już  21 stycznia 2017r. do Świdwina na szkolenia z zakresu :

- OPERATOR SPYCHARKI KL.III

- OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KL.III

- OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III i KL.II

- OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III i KL.II

- OPERATOR WALCA DROGOWEGO KL.III

 

Więcej

Kurs podwyższający kwalifikacje operatorów koparek i ładowarek. Już na początku września rozpoczynamy szkolenie w kl.II.

Wszystkich chętnych, którzy myślą o podwyższeniu klasy w koparkach lub ładowarkach zapraszamy na kurs na początku września. Można się zgłaszać telefonicznie lub w biurze firmy.

Zapraszamy!.

Więcej

Szkolenie operatorów koparkoładowarek, kopare i ładowarek w sierpniu .

18 sierpnia rozpoczęło się szkolenie operatorów koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych w klasie III i ładowarek jednonaczyniowych w klasie III.

Więcej

29 lipca rozpoczynamy nowe szkolenia.

29 lipca rozpoczynamy kolejne szkolenia w Szczecinie operatorów maszyn budowlanych - koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych i ładowarek jednonaczyniowych.

Zapraszamy!

W Świdwinie trwa nabór na następne kursy, które planujemy rozpocząć po wakacjach we wrześniu. Dlatego już dziś można się zapisywywać. Czekamy na  Ciebie!

 

Więcej

Szkolimy w czasie wakacji!

Trwają zapisy na kursy operatorów maszyn budowlanych w Szczecinie i w Świdwinie.
Jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia operatora spycharki, koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowej czy ładowarki jednonaczyniowej nie zwlekaj, zapisz się już dziś!
Serdecznie zapraszamy!
A może interesuje Cię szkolenie na pogłębiarki śródlądowe, zadzwoń do nas. My Ci w tym pomożemy!

Więcej

Wkrótce ruszamy ze szkoleniami na operatorów maszyn budowlanych i drogowych w Świdwinie.

20 maja 2016r. w Świdwinie planowane jest rozpoczęcie szkoleń operatorów maszyn budowlanych i drogowych. W najbliższych dniach potwierdzimy możliwość zapisywania się na kursy w zakresie nowych maszyn, z których do tej pory nie szkoliliśmy.

 

Więcej

Już 6 maja 2016r. rozpoczynamy następne szkolenia w Szczecinie!

Kolejny kurs w SZCZECINIE na operatorów : 
1. koparkoładowarek, 
2. koparek jednonaczyniowych kl.III
3. Ładowarek jednonaczyniowych kl. III
Jeszcze można dołączyć do grupy.

Jeżeli chcecie Pańswto dowiedzieć się więcej na temat specyfiki szkoleń prosimy o kontakt telefoniczny. Nr telefonów w kontaktach.

Więcej

Trwają zapisy na nowe szkolenia operatorów.

Zapraszamy wszystkie osoby oraz firmy zainteresowane szkoleniami operatorów maszyn budowlanych na kursy w Szczecinie i w Świdwinie. 

Więcej

Kolejne kursy w Świdwinie!

Świdwin- tam też można się przeszkolić!

Więcej

Nabór na kursy w Szczecinie!

KOLEJNY NABÓR NA KURSY W SZCZECINIE!

Więcej

Opinie o nas po szkoleniach na operatorów sprzętu budowlanego w Szczecinie i w Świdwinie

Możecie Pańswto zapoznać się z opiniami o naszym ośrodku, które zostały umieszczone na stronie www.facebook.com/centrumszkoleniaefekt i w panoramie firm.

Więcej

Nowy zawód- operator sprzętu budowlanego

Dzięki nam możecie Państwo zdobyć atrakcyjny zawód.

Organizujemy kursy umożliwiające zdobycie państwowych uprawnień operatorów maszyn do robót ziemnych, drogowych.

Więcej

Najbliższe szkolenia.

Jeżeli nie masz jeszcze żadnych uprawnień możesz je zdobyć zapisując się na następne szkolenia na operatorów koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych kl.III oraz ładowarek jednonaczyniowych w kl.III. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 885 80 80 58  lub 608 52 67 52

ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ !!!

Więcej

Szukasz możliwości zdobycia lub podniesienia swoich kwalifikacji - zgłoś się do nas! NOWE SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w szkoleniu na operatorów koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych kl.III oraz ładowarek jednonaczyniowych w kl.III, które zaplanowane są na 21 września 2015r. o godz. 16.00 w Szczecinie.

Więcej